STT
Họ tên
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh
Giờ sinh
Chức vụ
Hướng nhà
Hướng bàn làm việc
Địa chỉ hiện nay
Email
Số di động
Năm đến (ở/làm việc)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hướng Bàn Thờ:
Hướng Bếp:
Hướng Két:

NHÂP NỘI DUNG CẦN HỎI (Ghi rõ mỗi câu hỏi riêng 1 dòng)


Đánh nội dung cần hỏi vào ô trắng dưới đây. Ghi rõ nhà đang ở hay chuẩn bị xây/ sửa ? Câu hỏi ngắn gọn, mỗi câu hỏi 1 dòng.

 

 Lưu ý:  

1. Tham khảo cách ghi: Tại đây  

2, Mỗi câu hỏi ghi riêng 1 dòng 

3. Nếu việc cần GẤP - sau khi bấm gửi xong, bạn gọi Hotline: 0966.111.338 để nhận được tư vấn sớm nhất. 

Bạn vui lòng cho chúng tôi biết "Từ đâu bạn biết tới website này của Phong Thủy Gia " ?