1. Tránh năm xung:

Xây cất nhà cửa phải tránh năm xung, đặc biệt là xung chính diện, đó là những năm thuộc tứ hình xung của người đứng tên xây. Đó là:

Thìn - Tuất – Sửu - Mùi
Dần – Thân – Tỵ - Hợi
Tý – Ngọ - Mão – Dậu

Trong đó xung chính diện ở những cặp đôi sau:
           Thìn xung Tuất      Dần xung Thân        Tý xung Ngọ
            Sửu xung Mùi        Tỵ xung Hợi            Mão xung Dậu

2. Tránh Kim Lâu:

Tính Kim Lâu để xây nhà gồm có 4 kim lâu. Đó là:
 

 
 


- Kim Lâu thân: Hại chính mình. Gồm các tuổi: 18, 27,
36, 45, 54, 63.

- Kim Lâu thê: Hại vợ. Gồm các tuổi: 21, 29, 30, 38, 47, 56, 65.

- Kim Lâu tử: Hại con. Gồm các tuổi: 23, 32, 41, 49, 50, 58, 67.

- Kim Lâu lục súc: Hại việc chăn nuôi, làm ăn nói chung. Gồm các
tuổi: 16, 25, 34, 43, 52, 61, 69, 70.

3. Tránh Địa Sát: Tuyệt đối không làm nhà những tuổi này, xây nhà cực kỵ năm địa sát. Đó là những năm bạn ở các tuổi sau: 18, 21,27, 30, 36, 45, 54, 63, 69.

4. Tránh Thọ Tử: Rất kỵ động thổ, xây cất nhà cửa. Tuyệt đối không phạm. Gồm các tuổi sau: 23, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56, 65.

5. Tránh Hoang Ốc: Rất kỵ động thổ, xây cất nhà cửa. Tuyệt đối không phạm. Gồm các tuổi sau: 24, 33, 39, 42, 48, 51, 57, 60, 66.

** Các tuổi đẹp không xung kỵ khi xây cất nhà:

- Gồm các tuổi sau: 17, 20, 26, 35, 44, 53, 59 62, 68.

- Và các tuổi sau là chỉ chạm năm tuổi và xung nhưng không xung chính diện thì vẫn làm được: 22, 28, 37, 40, 46, 64.

Tóm lại: Trên đây là các tuổi đã được tính và liệt kê ra giúp các bạn tránh khi động thổ, xây cất nhà cửa. Các bạn hoàn toàn có thể tự tính tuổi mà chẳng cần thầy thợ nào cả. Có thể mượn người có tuổi đẹp, không phạm các điều trên để động thổ, khởi công xây dựng nhà. Khi bắt đầu khấn và lúc động thổ, gia chủ phải lánh xa 50m trở lên. Sau khi hoàn tất việc động thổ xong mới được trở về.
==================================

Lưu ý: Bạn nên kết hợp đặt 1 Bộ Khởi Gốc để Chiêu Tài Lộc, Nạp Phước cho gia đình và doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất (bạn xem chi tiết tại đây:  http://www.PhongThuybds.Top/Bộ-Khởi-Gốc-Là-Gì   
-------->> 
 
Phong thủy gia Group
 
 

 

Ghi vào ô bên dưới nếu bạn cần Tư Vấn Cách dùng Đúng và Đủ

Cập nhật lần cuối: 5/6/2022 11:02:02 PM

Về trang trước Bản in Gửi email

Tin xem nhiều nhất

Sản phẩm
Tin tức
Tìm kiếm

Liên hệ